NOLO SUAREZ

Nº 0010
NOLO SUAREZ. GALIZA
" En defensa das liberdades ",
Acrílicos sobre tela.
 65x81 cm
.