NOLO SUAREZ

Nº 26
NOLO SUAREZ. GALIZA
As miradas mariñas, dende o exterior do mar, aquí dende as ventás o mar.
Oleo s. tabla

80x100 cm.