NOLO SUAREZ

Nº 27
NOLO SUAREZ - GALIZA
Sempre a luz que nos inunda e nos axuda a crear.
"Luz en moviment
o"
acrílicos s. tabla.