NOLO SUAREZ

Nº 34
NOLO SUAREZ - GALIZA
Siguen as protestas contra os recortes, paro e anulacións de dereitos adquiridos.
A protesta, acrílicos sobre tabla, 60x80 cm.