NOLO SUAREZ

Nº 37
NOLO SUAREZ - GALIZA
Arredor do viño hai conversas, culturas, amizades e tamén arte. Aquí a miña obra, sobre o viño. Acrílico s. tabla e papel. 60x80 cm.